logo
Sluiten

PostNL locaties

Als grootste post- en pakkettenbedrijf van de Benelux is PostNL zich bewust van de impact die zij op de wereld hebben. Het MVO-beleid betekent o.a. dat zij gehuisvest willen zijn in duurzame groene gebouwen met als ambitie een BREEAM-NL certificering. In opdracht van De Groene Jongens heeft DENK! de commissioning van de installaties voor zeven nieuwe sorteercentra door heel Nederland gedaan.

In het BREEAM-traject is commissioning een verplicht onderdeel. Het doel hiervan is om het prestatieniveau van gebouwen, systemen en installaties te verifiëren en te documenteren.

Het proces begint bij de start van het project met een commissioningplan en beschrijft de organisatie en uitvoering van de kwaliteitsborging in alle fasen.

Resultaat commissioning

 • reductie bouwtijd en aanlegkosten
 • minimalisering restpunten
 • directe beschikbaarheid na oplevering
 • voorkomen comfortklachten tijdens ingebruikname
 • voorkomen tegenvallende energieprestaties
 • duurzame basis voor het onderhoud.

 

Commissioning 7 PostNL locaties

 • Controle ontwerptekeningen en -berekeningen PvE
 • Commissioning plan volgens de vereiste kwaliteiten
 • Ontwerp- uitvoering- en revisietekeningen
 • Bouwplaatsinspectie (klimaat)installaties
 • Inregel- en inbedrijfstellingsrapporten
 • Klimaatregeling Gebouwbeheerssysteem
 • Toetsing EPG-berekeningen
 • Revisiestukken, garantie, beheer en onderhoud
 • Opleveringsaudit en rapportage functionaliteiten installaties aan het PvE.

Als commissioningmanager valideert DENK! het geïnstalleerde systeem binnen het operationele gebouw. Denk hierbij aan de verplichte seizoensgebonden test waarbij de energieprestatie van het gebouw wordt getest in het kader van het verkrijgen van het BREEAMlabel.