logo
Sluiten

BREEAM-NL Expert

Als BREEAM-NL Expert voor nieuwbouw maakt DENK! duurzaamheid van gebouwen meetbaar via de certificeringsmethode van BREEAM-NL. Deze methode wordt wereldwijd toegepast en maakt de werkelijke duurzaamheidsprestaties van gebouwen inzichtelijk.

Niet alleen op het gebied van energie, maar in de volle breedte met negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik, ecologie en vervuiling. Door die breedte zijn BREEAM-projecten niet alleen toekomstbestendig, maar wordt ook een betere leef- en werkomgeving gerealiseerd doordat de lat hoog ligt voor een gezond binnenklimaat (ventilatie- en luchtinstallaties).

BREEAM-NL expert voor nieuwbouw
Als gecertificeerd Expert begeleidt DENK! namens de opdrachtgever alle partijen bij de realisatie, dat houdt in:

 • advies over de certificering volgens BREEAM-NL
 • begeleiden projectteam in het hele traject
 • toetsen van verschillende duurzaamheidsprestaties
 • verzamelen van bewijsmateriaal in de Assessmenttool
 • commissioning op ontwerp en realisatie van
  de installateurs.

 

Kwaliteitsbeheersing en prestatieborging

In het BREEAM-traject is commissioning een verplicht onderdeel en richt zich op kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van het programma van eisen van de opdrachtgever.

 

Commissioning manager
Als onafhankelijke partij controleert DENK! namens de opdrachtgever het proces integraal op:

 • het ontwerp van de installaties
 • de functionele eisen en uitvoering van installaties
 • diverse rapportages (keuring, meet- en inbedrijfstelling)
 • functioneren van de klimaatregeling en het gebouw-
  beheerssysteem
 • dat wordt voldaan aan de installatienormen
  en ISSO-publicaties.

 

Als gecertificeerd Commissioning manager en Expert kan DENK! deze rollen tegelijk vervullen. Ook voor trajecten waar BREEAM niet wordt toegepast heeft commissioning  meerwaarde: installaties functioneren aantoonbaar efficiënter.

Op grond van het aantal verleende punten wordt het BREEAM-keurmerk toegekend met de termen Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

BREEAM-NL staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Meer dan 80 landen wereldwijd gebruiken deze methode om de werkelijke duurzaamheidsprestatie inzichtelijk te maken. Deze prestatie wordt door de markt op waarde geschat, omdat het internationaal erkend is en veel wordt gebruikt in Nederland.
Bron: BREEAM NL.