logo
Sluiten

Commissioning

Commissioning
Commissioning is het proces waarbij wordt gekeken of alle systemen zodanig worden geïnstalleerd, getest en onderhouden dat zij voldoen aan het ontwerp. Als commissioning manager controleert DENK! namens de opdrachtgever dat proces voor alle werktuigbouwkundige installaties.

Commissioning omvat het proces van borgen dat gebouwinstallaties zijn ontworpen, gerealiseerd en in de praktijk functioneren conform de functionele uitgangspunten van de eigenaar of gebruiker. Commissioning gaat hiermee een stuk verder dan de standaard opleveringsprotocollen. De commissioning manager wordt doorgaans al tijdens het uitwerken van het schetsontwerp aangesteld.

Commissioning
Commissioning is een systematische werkwijze om de prestatie van de installaties te borgen en te optimaliseren. Zo wordt continue bewaakt of voldaan wordt aan de gedefinieerde doelstellingen en criteria in de uitgangsdocumenten van de opdrachtgever op het gebied van:

  • thermisch comfort
  • luchtkwaliteit
  • energie-efficiency
  • beheer en onderhoud.

Ook worden faalkosten voorkomen.

Commissioning Manager
Als onafhankelijke partij controleert DENK! als commissioning manager namens de opdrachtgever het proces integraal op:

  • Het ontwerp van de installaties.
  • De functionele eisen en uitvoering.
  • Diverse rapportages (keuring, meet- en inbedrijfstelling).
  • Functioneren van de klimaatregeling en het gebouwbeheerssysteem.
  • Dat wordt voldaan aan de installatienormen en ISSO-publicaties.